การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance-PM )

  งานดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร Preventive Maintenance Program (PM) บริษัท ท้อปแก๊สซีแอนด์ดับบลิว จำกัด นอกจากจะจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมคุณภาพสูงสำหรับงาน sheet metal แล้ว บริษัทเรายังให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการให้เครืองจักรทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนใหม่อยู่เสมอแต่อาจขาดการดูแลรักษาที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน จึงได้นำเสนอโปรแกรมดูแลรักษาเครื่องจักร (PM) แทนลูกค้า โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปตรวจสอบ ดูแลรักษา ปรับแต่ง ทำความสะอาดเครื่องจักรของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ครอบคลุมงานด้าน software, hardware, mechanic, electric, training ทั้งนี้เพื่อป้องกัน (preventive) ปัญหาที่อาจทำให้เครื่องจักรหยุดการทำงาน และก่อความเสียหายแก่เครื่องจักรได้ เช่น อุปกรณ์บางชิ้นเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน รวมถึงการอบรมเทรนนิ่งการใช้งานอย่างถูกวิธีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าพบว่าลูกค้าส่วนมากพึงพอใจกับงานบริการนี้อย่างมากและได้เซ็นสัญญาให้ทางเราดูแลเครื่องจักรระยะยาวต่อเนื่องรายปีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการบริการที่ครบถ้วน ครอบคลุม และความเอาใจใส่และความเชี่ยวชาญของทีมงาน งาน PM นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการหลังการขาย (after-sales service) ที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดตลอดมา
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักร Preventive Maintenance Program (PM) สำหรับเครื่องตัดซีเอ็นซี Hypercut จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพลาสม่า HPR260XD และ HPR400XD อายุใช้งานมากว่า 5 ปี ให้กับลูกค้าร้านรับจ้างตัดรายใหญ่ที่ อ.บ้านแพ้ว โดยทีมวิศวกรได้ทำการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสิ่งต่างๆ เหล่านี้
  1. ประเมินระบบการเคลื่อนที่เครื่องจักร Machine Motion control โดยใช้ อุปกรณ์ pen trace หาค่าความคลาดเคลื่อน error สะสม
  2. ตรวจเช็คสภาพ เฟือง เกียร์ ฟิลเตอร์กรอง แผงวงจร PCB ระดับของเหลว coolant ฯลฯ
  3. ตรวจเช็ค ระบบไฟ ระบบลม แก๊ส ชุด electronic และชุดสายไฟต่าง ๆ
  4. ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดแก๊ส และหัวพลาสม่า (torch) ระบบ THC OHC.
  5. Calibrate ปรับแต่งค่าชุดขับ drive มอเตอร์ gearbox ต่าง ๆ
Visitors: 872,200