อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องการทำงานเป็นทีม

บริษัท ท้อปแก้สฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ KPI เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเรา โดยได้รับเกียรติจาก อ.ทวนทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรให้องค์กรชั้นนำมาเป็นวิทยากร ซึ่งเนื้อหาอัดแน่นไปด้วยกิจกรรม team building รูปแบบต่างๆ โดยสอดแทรกหลักคิดเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา อุปสรรค มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของเราสูงสุด
TOPGAS CORE VALUE
- Teamwork
- Optimistic
- Proactive
- Growth change
- Achievement
- Service minded
We are the great team. !!
‪#‎teamtopgascw‬ ‪#‎งานที่เรารัก‬ ‪#‎weloveourjob‬ ‪#‎มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ‬ ‪#‎ตอบสนองความต้องการลูกค้า‬ ‪#‎teambuilding‬ ‪#‎greatteam‬