ติดตั้งเครื่องตัดซีเอ็นซี รุ่น Minicut + PMX105 จ.ลพบุรี

ติดตั้งเครื่องตัดซีเอ็นซียี่ห้อ HyerCut รุ่น Minicut ชนิด 1 หัวแก๊ส 1 หัวพลาสม่า ขนาดโต๊ะกว้าง 2.1เมตร ยาว 5 เมตร ติดตั้งพร้อมเครื่องพลาสม่า Hypertherm รุ่น Powermax105
Visitors: 872,200