ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมดีๆ หลังเลิกงานของพนักงาน บ.ท้อปแก้สซีแอนด์ดับบลิว จก. เช่น โยคะ มวยไทย ฟิตเนต นั่งสมาธิ ...ฯลฯ เพราะชีวิตย่อมมีมากกว่าการทำงาน...ที่นี่เราไม่เพียงแต่เน้นเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น เรายังออกแบบสถานที่ทำงานให้สอดคล้องกับ life style ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ balance การทำงานและการออกกำลังกายด้วย เมื่อกายสุข ใจสุข สมองก็พร้อมต่อการทำงานในวันต่อๆไป