พนักงานเข้าอบรม

        บริษัท ท้อปแก๊สซีแอนด์ดับบลิว จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างไม่สิ้นสุด จึงได้เปิดตัวโครงการ "อบรม เทรนนิ่งเพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถยิ่งขึ้น" โดยจะส่งบุคลากรของบริษัทเข้ารับการอบรมโดยองค์กรและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาต่างๆ ตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของเราทุกคนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของเรายิ่งขึ้น ‪ ‪#‎อบรมเทรนนิ่งพัฒนาศักยภาพพนักงาน‬ ‪#‎เรียนรู้ไม่สิ้นสุด‬ ‪#‎มุ่งตอบสนองความพอใจของลูกค้า‬