ธรรมะเดลิเวอรี่

         อีก หนึ่งในกิจกรรมที่ บ.ท้อปแก๊สซีแอนด์ดับบลิว จก. ได้จัดขึ้น "ธรรมะเดลิเวอรี่" โดยได้นิมนต์พระครูปรีชาพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ เพื่อเทศนา ธรรมบรรยาย หัวข้อ หลักธรรมในชีวิตประจำวัน ให้แก่พนักงานของเราทุกท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นให้พนักงานของเราได้นำหลักศีลธรรมอันดีมาเป็นหลักในการใช้ ชีวิตและในการทำงาน ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อคู่ค้าและลูกค้าของเรา