อบรม/Training


  • บริษัทท้อปแก๊สฯ ได้ส่งทีมงานบริการเข้าให้การอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่อง Powermax1650 อย่างถูกวิธี ให้แก่บริษัท Yoshitake Works Co.,Ltd. อันเนื่องมาจากปัญหาที่ลูกค้าแจ้งว่าอะไหล่สิ้นเปลืองเป็นอันมาก
Visitors: 883,759