ผลงานของเรา

คุณทัศนัย คงวิพัฒนานุกูล MD บริษัท ท้อปแก้สซีแอนด์ดับบลิว จำกัด รับมอบรางวัลตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (SEA Best unit sales) จาก Mr Kenny Kwan, Regional Sales Manager จาก Hypertherm Inc. โดยบริษัทได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ติดต่อกันแล้ว     
        
Visitors: 874,712