ภาพกิจกรรม


  • "ธรรมะเดลิเวอรี่" โดยได้นิมนต์พระครูปรีชาพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ เพื่อเทศนา ธรรมบรรยาย หัวข้อ หลักธรรมในชีวิตประจำวัน

  • "อบรม เทรนนิ่งเพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถยิ่งขึ้น"


  • บริษัท ท้อปแก๊สซีแอนด์ดับบลิว จำกัด ได้ออกบูธจัดแสดงสินค้าคุณภาพมากมาย เช่น เครื่องตัดซีเอ็นซีอัตโนมัติ เครื่องเชื่อม TIG MIG MMA เครื่องตัดพลาสม่า อะไหล่ อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ที่งาน Metalex งาน Intermach

  • บ.ท้อปแก๊ส ซีแอนด์ดับบลิว จก. ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้แก่พนักงาน

  • นโยบายส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมใจและความสามัคคี ช่วยกันสร้างห้องยิมภายในองค์กร ให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพใจเป็นนักกีฬา

  • บริษัท ท้อปแก้สฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ KPI เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเรา โดยได้รับเกียรติจาก อ.ทวนทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรให้องค์กรชั้นนำมาเป็นวิทยากร

topgascw      

Visitors: 911,838