KT 30

KT - 30

     CIRCLE CUTTING MACHINE

     เหมาะสำหรับงานตดเหลเป็วงลที่เท่าๆ กัน ครั้งละมากๆ สามารถตัดได้ตั้งแต่ 40-600 มม. ตัวเครื่องมีความแข็งแรงและเที่ยงตรง

 

 
 

   Circle C/M

  • Cutting Thickness      : 5-30 mm
  • Cutting diameter       : KT-30 : 40-400mm , KT-30L : 40-600mm
  • Torch Speed             : KT-30 : 0.5-4.5r pm , KT-30L : 0.5-3.5r pm
  • Rectangle                 : 1,000 * 500 mm , 1,250 * 350 mm
  • Power Source            : 100V / 220V
  • Edge Shape               : I. V
  • Torch                       : HC-316
  • Tips                         : SR 3051 # 1,2,3
  • Weight                     : KT-30   :  17kg  , KT-30L  :  20kg

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ