KT 160N III

KT - 160N III

      STRAIGHT LINE AND BEVEL CUTTING MACHINE

      เหมาะสำหรับงานตัดตรงวงกลม หรือโค้ง และใช้มือนำตัด ตัวเครื่องมีความเบากระทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก

 

 

 

 

 

Straight Line and Circle C/M

  • Cutting Thickness      : 50mm
  • Cutting Speed           : 100 - 800 mm/min
  • Power Source            : 100V / 220V
  • Torch                       : HC-316
  • Tips                         : SR 3051 # 1,2,3
  • Rail                          : Span 88 mm  Length 1,820 mm
  • Weight                     : 7.5 kg


แบบฟอร์มติดต่อกลับ